Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2024/2025

Data:
od: 27-02-2024 godz. 08:00 do 19-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 27-02-2024 godz. 08:00 do 11-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 12-03-2024 godz. 08:00 do 15-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Data:
od 18-03-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

Data:
od: 27-02-2024 godz. 08:00 do 04-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 09-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 09-04-2024 godz. 10:00 do 18-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 22-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2024/2025

Data:
od: 25-04-2024 godz. 08:00 do 06-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 25-04-2024 godz. 08:00 do 26-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 29-04-2024 godz. 08:00 do 29-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

Data:
od: 25-04-2024 godz. 08:00 do 08-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 30-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

Data:
od 13-05-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 13-05-2024 godz. 10:00 do 17-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od 21-05-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.